فن بیان در قزوین

مشخصات رویداد:
  • تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶/۹/۲۱
  • ارائه کننده: موسسه مشایخی
  • زمان برگزاری:
    ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ۱۷:۰۰:۰۰
  • مدت رویداد: ۰۲:۰۰:۰۰
  • قیمت:


امتیاز کاربران:
۵ / ۰ (۰ امتیاز)

نظرات (۰)


ارسال
فن بیان در قزوین

فن بیان
مشخصات ارائه کننده:
موسسه مشایخی
  • موقعیت: قزوین - قزوین
  • زمینه فعالیت: فن بیان